Muuta Ecuadoriin ja liity jäseneksi uuteen Guayaquil Country Clubiin

Guayaquil Country Club Samborondon Ecuador layout

LIITY JÄSENEKSI – Upea Guayaquil Country Club Ecuador – Golf, urheilu ja sosiaalinen elämä

Guayaquilissa Samborondónin kanttonissa Ecuadorissa rakennetaan uutta golfkenttää ja laajaa urheilupuistoa. Uusi GCC sijaitsee yhdessä Ecuadorin parhaista asuinalueista Samborondónissa kiehtovan Babahoyo-joen äärellä ja lähellä Guayaquilin lentokenttää.

Trooppisen ilmaston ansiosta voit pelata golfia, urheilla ja elää mainiosti Ecuadorin Tyynenmeren rannikolla 365 päivää vuodessa tasaisessa +30°C (+/-1°C) lämpötilassa.

Klubin jäsenmaksut ovat erittäin kilpailukykyisiä kansainvälisellä tasolla, kiinteistöjen hinnat ja elinkustannukset ovat edullisia. Jos rakastat golfia tai haluat muuten vain elää hyvin, Guayaquil Country Club on hyvä vaihtoehto sinulle.

Golfkentän ovat suunnitelleet Robert Trent Jones Jr:n suunnittelujohtaja Bruce Charton ja golfkentän arkkitehtonisten järjestelmien tunnettu asiantuntija Tony Altum.

Final Golf Course Plan Guayaquil Country Club Samborondon Ecuador
Plan CCG Golf Course Samborondón Ecuador
Guayaquil Country Club Samborondon Ecuador layout
Guayaquil Country Club Samborondón Ecuador

Modernin suunnittelun ydin on klubitalo, jossa on 18 hehtaarin 18-reikäinen golfkenttä, venesatama, urheilu- ja sosiaalinen alue, hevosurheilumahdollisuudet, semi-olympia ja vapaa-ajan uima-altaat sekä kolme jalkapallokenttää, yksi ammattilaisille ja kaksi keskikokoista kenttää, kahdeksan tenniskenttää, kaksi beachtenniskenttää, joella on myös alue melontaan ja vesihiihtoonn, joen tuntumaan rakennetaan keinotekoinen laguuni kaapeli-wakeboardille, kuntosali, joogahuone, kylpylä ja useita ravintoloita.

GCC-projekti on tärkeä työllistäjä Samborondón-kantonille rakentamisen aikana ja myöhemmin tärkeä nähtävyys urheilu- ja sosiaaliklubina, joka tarjoaa laajat palvelut. Samborondónin kunta valvoo Guayaquil Country Clubin sosiaalisen ja ekologisen vastuun toteutumista.

“Tämä on tärkein kiinteistöhanke, joka maassa on koskaan toteutettu. Haluamme olla ikoni arkkitehtuurissa, joka erottaa Samborondónin ja Gran Guayaquilin muista paikoista”
Xavier Castro
Guayaquil Country Clubin presidentti

Hanke rahoitetaan vanhan Guayaquil Country Clubin myynnin ja uusien jäsenyyksien kautta. Uusi klubi avataan lokakuussa 2021

The famous sport reporter Andres Guschmer @aguschmer (Twitter) interviewing GCC

Mer Information och Medlemskap
Eco. Lassi Pensikkala
Whatsapp +593-99-7565605


Ecuador The Travel Destination – What To Do In Ecuador https://amerexperience.com/ecuador-travel-and-tourism/

Information about Guayaquil https://en.m.wikipedia.org/wiki/Guayaquil

#golf #ecuador #guayaquil #samborondon #trentjones #golfkentät #unelma #mitätehdäecuadorissa #mitätehdäguayaquilissa #mitätehdäsamborondonissa #amerexperience #tennis #kilparatsastus #ratsastus #hevosurheilu #wakeboard #jalkapallo #jooga #sosiaalielämä #vapaa-aika #uinti #olympia #jäsen #jäsenyys

Vivir en el Ecuador y hacerte Miembro del nuevo Guayaquil Country Club

Guayaquil Country Club Samborondon Ecuador layout

El hermoso Guayaquil Country Club – Golf, Deportes y Vida Social en Ecuador

En Guayaquil Samborondón Ecuador se están construyendo el nuevo campo de golf y las instalaciones deportivas. El nuevo GCC está ubicado en uno de los mejores lugares para vivir en Ecuador en el cantón de Samborondón, en la zona más fascinante del río Babahoyo y cerca del aeropuerto de Guayaquil.

El clima tropical le permite jugar al golf, practicar deportes y vivir bien en la costa del Pacífico de Ecuador los 365 días del año a una temperatura estable de +30°C (+/-1°C).

Las tarifas de membresía son muy competitivas a escala internacional, los precios de las propiedades y los costos de vida son económicos. Si le encanta el golf o simplemente quiere vivir en el lugar más hermoso, el Guayaquil Country Club es una excelente alternativa para usted.

El campo de golf fue diseñado por Bruce Charton, el director de diseño de Robert Trent Jones Jr., y Tony Altum, el famoso especialista en sistemas arquitectónicos para campos de golf.

Final Golf Course Plan Guayaquil Country Club Samborondon Ecuador
Plan CCG Golf Course Samborondón Ecuador
Guayaquil Country Club Samborondon Ecuador layout
Guayaquil Country Club Samborondón Ecuador

La pieza central del nuevo diseño es la casa club con un campo de golf de 18 hectáreas y 18 hoyos, un puerto deportivo, un área deportiva y social, instalaciones de equitación, una piscina semiolímpica y de ocio, así como tres campos de fútbol, ​​uno profesional y dos medianos, ocho canchas de tenis, dos canchas de beachtenis, también habrá un área para pádel, esquí acuático y kayak en el río, se construirá una laguna artificial para el wakeboard por cable, gimnasio, sala de yoga, spa y varios restaurantes.

El proyecto GCC es una importante fuente de empleo para el cantón de Samborondón durante la construcción y más tarde una atracción importante como club deportiva y social con un servicio integral. El municipio de Samborondón controla el pleno cumplimiento de la responsabilidad social y ambiental del Guayaquil Country Club.

“Este es el proyecto inmobiliario más importante que se está desarrollando en el país. Queremos ser un ícono arquitectónico que distinga a Samborondón y al Gran Guayaquil“.

Xavier Castro
Presidente del Country Club de Guayaquil.

El proyecto está financiado por la venta del antiguo Country Club de Guayaquil y nuevas membresías. El nuevo club abrirá en octubre de 2021.

The famous sport reporter Andres Guschmer @aguschmer (Twitter) interviewing GCC

Más Información y Membresias
Eco. Lassi Pensikkala
Whatsapp +593-99-7565605


Ecuador The Travel Destination – What To Do In Ecuador https://amerexperience.com/ecuador-travel-and-tourism/

Information about Guayaquil https://en.m.wikipedia.org/wiki/Guayaquil

#golf #ecuador #guayaquil #samborondon #trentjones #canchadegolf #sueño #quehacerenecuador #quehacerenguayaquil #quehacerensamborondon #amerexperience #tenis #equestrian #caballos #wakeboard #futbol #yoga #vidasocial #clubsocial #natacion #olimpic #membresia #miembro

Flytta till Ecuador och bli medlem i den nya Guayaquil Country Club

Guayaquil Country Club Samborondon Ecuador layout

Den vackra Guayaquil Country Club – Golf, Sport och Socialt liv i Ecuador

I Guayaquil Samborondón Ecuador byggs den nya golfbanan och idrottsanläggningarna. Den nya GCC ligger på en av de bästa platserna att bo i Ecuador i kantonen Samborondón i det mest fascinerande området i floden Babahoyo och nära Guayaquil flygplats.

Det tropiska klimatet låter dig spela golf, idka idrott och leva bra på Stillahavskusten i Ecuador 365 dagar om året vid en stabil temperatur på +30°C (+/-1°C).

Medlemsavgifterna är mycket konkurrenskraftiga på internationell nivå, fastighetspriser och levnadskostnader är billiga. Om du älskar golf eller bara vill bo på det vackraste stället är Guayaquil Country Club ett bra alternativ för dig.

Golfbanan designades av Bruce Charton, designdirektören för Robert Trent Jones Jr., och Tony Altum, den berömda specialisten inom arkitektoniska system för golfbanor.

Final Golf Course Plan Guayaquil Country Club Samborondon Ecuador
Plan CCG Golf Course Samborondón Ecuador
Guayaquil Country Club Samborondon Ecuador layout
Guayaquil Country Club Samborondón Ecuador

Kärnan i den nya designen är klubbhuset med en 18 hektar 18-håls golfbana, en marina, ett sport- och socialt område, militära ridanläggningar, en semi-olympisk och en fritidspool samt tre fotbollsplaner, en proffs och två medelstora fält, åtta tennisbanor , två tennisbanor, det kommer också att finnas ett område för paddletennis, vattenskidor och kajakpaddling i floden, en konstgjord lagun kommer att byggas för kabel wakeboard, gym, yogarum, spa och flera restauranger.

GCC-projektet är en viktig sysselsättningskälla för kantonen Samborondón under byggandet och senare en viktig attraktion som en sport- och socialklubb med omfattande service. Kommunen Samborondón kontrollerar fullgörandet av det sociala och ekologiska ansvaret i Guayaquil Country Club.

“Detta är det viktigaste fastighetsprojekt som någonsin har utvecklats i landet. Vi vill vara en arkitektonisk ikon som skiljer Samborondón och Gran Guayaquil.”
Xavier Castro
Ordförande för Guayaquil Country Club

Projektet finansieras genom försäljningen av den gamla Guayaquil Country Club och nya medlemskap. Den nya klubben öppnar i oktober 2021

The famous sport reporter Andres Guschmer @aguschmer (Twitter) interviewing GCC

Mer Information och Medlemskap
Eco. Lassi Pensikkala
Whatsapp +593-99-7565605


Ecuador The Travel Destination – What To Do In Ecuador https://amerexperience.com/ecuador-travel-and-tourism/

Information about Guayaquil https://en.m.wikipedia.org/wiki/Guayaquil

#golf #ecuador #guayaquil #samborondon #trentjones #golfbanor #dröm #vadmanskagöraiecuador #amerexperience #tennis #militärridning #hästridning #wakeboard #fotboll #yoga #socialtliv #socialklubb #simning #olympiskt #medlemskap #medlem #golfklubb

Nach Ecuador auswandern und Mitglied des neuen Guayaquil Country Clubs werden

Guayaquil Country Club Samborondon Ecuador layout

Der wunderschöne Guayaquil Country Club – Golf, Sport und Sozialleben in Ecuador

In Guayaquil Samborondón Ecuador wird der neue Golfplatz samt der Sportanlagen errichtet. Der neue GCC befindet sich in einer der besten Wohnorte in Ecuador im Kanton Samborondón in der faszinierendsten Umgebung des Flusses Babahoyo und in der Nähe des Flughafens Guayaquil.

Das tropische Klima ermöglicht es Ihnen, 365 Tage im Jahr mit einer stabilen Temperatur von + 30 ° C (+/- 1 ° C) an der Pazifikküste Ecuadors Golf zu spielen, Sport zu treiben und gut zu leben.

Die Mitgliedsbeiträge sind im internationalen Maßstab sehr wettbewerbsfähig, die Immobilienpreise und Lebenshaltungskosten sind günstig. Wenn Sie Golf lieben oder einfach nur am schönsten Ort leben möchten, ist der Guayaquil Country Club eine großartige Alternative für Sie.

Der Golfplatz wurde von Bruce Charton, dem Design Director von Robert Trent Jones Jr., und Tony Altum, dem berühmten Spezialisten für Architektursysteme für Golfplätze, entworfen.

Final Golf Course Plan Guayaquil Country Club Samborondon Ecuador
Plan CCG Golf Course Samborondón Ecuador
Guayaquil Country Club Samborondon Ecuador layout
Guayaquil Country Club Samborondón Ecuador

Das Herzstück des neuen Designs ist das Clubhaus mit einem 18 Hektar großen 18-Loch-Golfplatz, einem Yachthafen, einem Sport- und Gesellschaftsbereich, Militär-Reitmöglichkeiten, einem halbolympischen und einem Freizeitpool sowie drei Fußballplätze, ein Profi und zwei mittlere Felder, acht Tennisplätze, zwei Beachtennisplätze, es wird auch einen Bereich für Paddle-Tennis geben, im Fluss können Sie Wasserski und Kajak fahren, eine künstliche Lagune wird für Kabel-Wakeboarden gebaut, Fitnessraum, Yoga-Raum, Spa und mehrere Restaurants.

Das Projekt von GCC ist für den Kanton Samborondón eine wichtige Beschäftigungsquelle während des Baus und später eine bedeutende Attraktion als Sport- und Sozialverein mit umfassendem Service von entscheidender Bedeutung. Die Gemeinde Samborondón kontrolliert die vollständige Erfüllung der sozialen und ökologischen Verantwortung des Guayaquil Country Clubs.

“Dies ist das wichtigste Immobilienprojekt, das im Land je entwickelt wurde. Wir wollen eine architektonische Ikone sein, die Samborondón und Gran Guayaquil auszeichnet.”
Xavier Castro
Präsident des Guayaquil Country Club

Das Projekt wird durch den Verkauf des alten Guayaquil Country Club und die neuen Mitgliedschaften finanziert. Der neue Club wird im Oktober 2021 eröffnet.

The famous sport reporter Andres Guschmer @aguschmer (Twitter) interviewing GCC

Weitere Information und Mitgliedschaft
Eco. Lassi Pensikkala
Whatsapp +593-99-7565605


Ecuador The Travel Destination – What To Do In Ecuador https://amerexperience.com/ecuador-travel-and-tourism/

Information about Guayaquil https://en.m.wikipedia.org/wiki/Guayaquil

#golf #ecuador #guayaquil #samborondon #trentjones #golfplätze #traum #waszutuninecuador #amerexperience #tennis #militärreiten #pferdereiten #wakeboarding #fUSSball #yoga #sozialleben #sozialclub #schwimmen #olympisch #mitgliedschaft #mitglied #golfclub

The New Guayaquil Country Club – Golf, Sporting And Social Life Ecuador – GET MEMBER

Guayaquil Country Club Samborondon Ecuador layout

Come To Live In Samborondón Ecuador And Enjoy The Amazing Guayaquil Country Club

In Guayaquil Samborondón Ecuador will raise the new Golf course and Sporting facilities. The new GCC is in the most fascinating surroundings of the Babahoyo river near the Guayaquil airport and one of the best living places in Ecuador in Canton Samborondón.

The tropical weather allows you to play 365 days around the year with a stable temperature of +30°C (+/-1°C) at the Pacific coast of Ecuador.

The membership fees are very competitive on the international scale, the house prices and living costs are favorable. If you love golf or just want to live in the most beautiful place Guayaquil Country Club is a great alternative for you.

The golf course is designed by Bruce Charton, the design director of Robert Trent Jones Jr. and Tony Altum, the famous architect systems specialist for golf courses.

Final Golf Course Plan Guayaquil Country Club Samborondon Ecuador
The Final Plan CCG Golf Course Samborondón Ecuador
Guayaquil Country Club Samborondon Ecuador layout
Guayaquil Country Club Samborondón Ecuador

The heart of the new design is the clubhouse with an 18-hole golf course that will occupy 51 hectares, plus a marina, sports, and social events area, equestrian and horse riding, a semi-Olympic and a leisure swimming pool, three soccer fields, one professional and two medium, eight tennis courts, two of beach tennis, there will also be an area for paddle tennis, in the river, you can do water ski and kayak, an artificial lagoon will be built for cable-wakeboarding, gym, yoga room, spa, and restaurants.

The project of GCC is very crucial for the Canton Samborondón as a significant attraction and giving employment during the construction and later as full-service sporting and social club. The Municipality of Samborondón is controlling the full fill of social and environmental responsibilities by the Guayaquil Country Club.

“This is the most important real estate project that is being developed in the country. We want to be an architectural icon that distinguishes Samborondón and Gran Guayaquil.”
Xavier Castro,
President of the Guayaquil Country Club

The project is financed through the sale of the old Guayaquil Country Club and the new memberships. The new club will open in October 2021.

The famous sport reporter Andres Guschmer @aguschmer (Twitter) interviewing GCC

Further Information and Memberships
Eco. Lassi Pensikkala
Whatsapp +593-99-7565605


Ecuador The Travel Destination – What To Do In Ecuador https://amerexperience.com/ecuador-travel-and-tourism/

Information about Guayaquil https://en.m.wikipedia.org/wiki/Guayaquil

#golf #ecuador #guayaquil #samborondon #trentjones #golfcourses #dream #whattodoinecuador #amerexperience #tennis #equestrian #horseriding #wakeboarding #football #yoga #sociallife #socialclub #swimming #olympic #memberships #socios

Learn Spanish Fast – The Global Language

Learn the global languages Spanish, English and German

There are about 480 million native Spanish speakers just on second place after Chinese as the most spoken language in the world, English as Nr. 3 with approximately 360 million native speakers. Imagine that Spanish is the third most studied language in the world after English and French.

Spanish is a global language. It is the world’s fourth-most spoken language after Mandarin Chinese, English and Hindi.

I speak five languages Spanish, English, German, Swedish and Finnish (my native language). I feel free to travel and make business almost allover the world. My language skills allow me to communicate with different people and learn better to know new countries and cultures.

I recommend you to learn the first steps with Marcus Santamaria. He has a very fast and effective method to learn Spanish that you can speak fluently and start to converse. It is the most important for your motivation and for the second step – TO LEARN MORE!

“Finally! An Easy Way to Get By in Spanish – And You Only Need 138 Words“

From Marcus Santamaria, comes a Spanish course that is ideal for anyone from 30 to 96 years of age who wants to quickly and easily gets by in real-life Spanish to speak with their amigos.

“Dear Soon-to-be-Spanish Speaker,

Would you like to speak Spanish that could impress a native speaker? Want the words to freely flow from your tongue instead of sounding like a slowed down, broken record because you’re constantly grasping for the correct grammar in your head?

Enough! The “traditional” way of teaching Spanish doesn’t work for most people – especially if you’re not in grade school or college anymore.

Even if you’ve tried to learn a language before and failed, now you can learn “real-world” Spanish quickly and easily. I am a language teacher and after years of using methods that just don’t cut it, I have finally developed a course, Synergy Spanish, that really works for the rest of us. (If you want to know my motivation, read the “about me” in the side panel.)

And here’s the best part: all you need to do is learn 138 words – more about this later. It will work for you if:

  • You’ve never spoken a word of Spanish
  • After endless courses and months or even years of study, you still can’t string a Spanish sentence together without a struggle
  • You need to learn the language quickly.
  • You are over 40 and “learning isn’t as easy as it used to be”
  • You don’t want to spend countless hours worrying about grammar or sentence structure
  • Spanish has been difficult for you in the past
  • You don’t have a lot of time to devote to lessons”

– Marcus Santamaria –

Read more here 👉🏻 SynergySpanish

Enjoy Learning Spanish!

Eco. Lassi Pensikkala
Affiliate Marketer and International Business Consultant
Creator of Amer Experience

AmerExperience.com | Created at The Pacific Coast of Americas

Key Reasons Why Small Businesses Fail

Money makers online

Lack of Planning, Business Plan or Market Research are only few of reason when small business fail.

I recommend you to read the following study and prepare well when you start your new business. Entrepreneurship is exciting – make it resist!

Eco. Lassi Pensikkala

Creator of AmerExperience

Key Reasons Why Small Businesses Fail

Commissioned by IIB-Business Support Americas

Submitted By Silas Titus

Accredited Associate of The Institute for Independent Business

www.summitbusinesssolutions.ws/docs/reasons_biz_fail.pdf

How To Attract Good Luck: 4 Secrets Backed By Research – Barking Up The Wrong Tree

How To Attract Good Luck: 4 Secrets Backed By Research
— Read on www.bakadesuyo.com/2015/07/how-to-attract-good-luck/

This is very interesting indeed. Luck and personality are the most important factors to your success in business and career. Read the above article, it is ever green 🍀

Eco. Lassi Pensikkala
Golfer | Entrepreneur
AmerExperience.com/Golf
Studied Economy, Psychology and Sociology at the University of Hamburg
Speaks Five languages English German Spanish Swedish and Finnish

Cuando te llamen ofreciendo protección familiar, ¡Sé feliz! Tener un seguro para sus necesidades es algo muy bueno y extremadamente importante.

Your Complete Guide to Creating an Influencer Marketing Strategy – Alexa Blog

Money makers online

Everybody talks about Influencer Marketing. It should be much more effective than any other form of digital marketing!

But what it is all about and how you should create the right Influencer Marketing Strategy? In Alexa Blog you will find some practical step-by-step tips how to do it.

Read here the latest of the most powerful digital marketing method 👇

Your Complete Guide to Creating an Influencer Marketing Strategy – Alexa Blog
— Read on www.google.com/amp/s/blog.alexa.com/influencer-marketing-strategy/amp/

Enjoy the article!

Kind regards

Eco. Lassi Pensikkala

Creator of AmerExperience.com

AmerExperience.com Educational Information Downloads

¡New design! AMER EXPERIENCE – Discover Amazing Things Worldwide – Fashion | Travel | Golf | Business Opportunities

GO! One Place All Service Shopping Online

AmerExperience.con Information Scout 3P Service makes it simple for you. We pre-select, prepare and present the most relevant from the global digital network ready for your use. 

“AmerExperience.com is the place to buy online Wherever you are and Wherever you go. Find useful information Whatever you do“

GO! One Place All Service Shopping

Online Fashion fashion | Eyes on You – Buy Things Not Everyone Has And Save Money Travel…
— Read on amerexperience.com/

Enjoy to visiting AmerExperience

Kind regards

Eco. Lassi Pensikkala

Creator of AmerExperience.com